2016-03-30

SPK förstärker finansenheten

SPK har rekryterat Jonas Arsjö till finansenheten. Han kommer ha ett huvudansvar för SPKs förvaltaranalys inom alternativa investeringar och räntebärande placeringar.

2016-02-25

Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgivare har rapporterat till oss. Du kan även se vad SPK eventuellt betalar ut vid långvarig sjukdom och vid dödsfall.

Årsbesked skickas ut till dig som valt att placera din kompletteringspension BTPK i SPK och/eller har en extra individuell tjänstepension i SPK. I årsbeskedet redovisar vi hur pensionskapitalet har utvecklats under 2015 och hur stor pension/månad du får om du väljer livsvarig utbetalning eller utbetalning mellan 65 – 70 år.

Gå gärna in på Minpension.se för att se din totala pension.

2016-02-22

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 mars 2016 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 13 % till 5 %. Konsolideringsgraden i SPK Individuell var över 120 % både vid utgången av 2013 och 2014 varför återbäringsräntan höjdes från 8 % till 11 % i november 2014 samt från 11 % till 13 % i maj 2015. Syftet med höjningarna 2014 och 2015 var att fördela överskott till försäkringarna, vilket nu har genomförts. I syfte att stabilisera konsolideringsgraden kring målnivån, sänks återbäringsräntan fr.o.m. mars 2016 till 5 % och en nivå som ligger närmare förväntad avkastning.

 

 

2015-12-18

Pensionstillägget 2016 är klart

SPK följer BAO och Finansförbundets rekommendation.

Årets beslut innebär därför att du som har en förmånsbestämd pension som börjat betalas ut 2015 får en höjning med 0,07 procent från och med den 1 januari 2016. Höjningen motsvarar förändringen i Konsumentprisindex (KPI).

2015-11-23

SPK tog hem det igen - fjärde året i rad!

spk_best_pension_fund_in_sweden_2012-2015_1.jpg
SPK vann i torsdags priset "Best Pension Fund in Sweden" i Europeiska pensionsindustrins "Oscarsutdelning" IPE Awards i Bryssel. Och det för fjärde året i rad! Konkurrensen var hård med flera stora svenska aktörer.
 

Subscribe to