SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2016-09-05

Omval på samtliga ledamöter i TPF

Vid dagens årsmöte i Tjänstepensionsförbundet omvaldes Kjell Norling, Marie Hagstedt och Gunnar Balsvik som styrelseledamöter och Peter Hansson till ordförande.

2016-08-15

SPK förstärker för framtida rapporteringsbehov

SPK är glada över att ha anställt Erik Lanner till den nya tjänsten som Reporting Controller inom SPK. Vi står inför utmanande, förändrade och ökande rapporteringskrav som leder oss in på omfattande proaktiva projekt som ska säkra och effektivisera våra nuvarande och framtida rapporteringsbehov.

2016-03-30
Om SPK

SPK förstärker finansenheten

SPK har rekryterat Jonas Arsjö till finansenheten. Han kommer ha ett huvudansvar för SPKs förvaltaranalys inom alternativa investeringar och räntebärande placeringar.

2016-02-25
Anställd

Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgivare har rapporterat till oss. Du kan även se vad SPK eventuellt betalar ut vid långvarig sjukdom och vid dödsfall.

Nyckeltal augusti 2016

Avkastning, hittils i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

1,2%

122%

6,0

image

Pension innan 65 år?

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val