Pension före 65 år vad innebär det?

Har du börjat fundera på att njuta av pensionen innan du fyllt 65 år? Eller trappa ner och jobba deltid och ta ut pension resten av tiden? Oavsett vilket så finns flera möjligheter om du är född före 1967.

PENSION I FÖRTID. Du som börjar närma dig 61-årsdagen och är född 1956 eller tidigare och funderar på att trappa ner din arbetstid, sluta helt eller kanske förverkliga någon annan dröm, kan börja ta ut din tjänstepension. Du måste säga upp dig eller komma överens om deltid sex månader innan du planerar att gå i pension och du kan tidigast gå månaden efter du fyllt 61 år. Dessutom måste du ha varit anställd i banken/företaget i minst fem år före pensionsavgången och inte heller uppbära någon form av sjukpension.

I det nya avtalet för BTP 2 gäller övergångsregler, för medarbetare födda mellan 1957-1966, för att kunna gå i pension i förtid. För dig som är född 1957 till och med 1961 krävs att 62-års ålder uppnås och för dig som är född 1962 till och med 1966 krävs att 63-års ålder uppnås innan en förtida avgång ur tjänst kan bli aktuell.

EKONOMISKT MÖJLIGT? Hur mycket pengar det rör sig om beräknas på din pensionsgrundande lön och din ihopsamlade tjänstetid samt hur långt det är kvar till din 65-årsdag i samband med att du börjar ta ut din pension. I tabellen nedan kan du se hur uträkningen går till.

Ålderspension innan 65-årsdagen
Pensionsgrundande lön Ålderspension i %
före 65 år
Ålderspension i %
efter 65 år
- 7,5 inkomstbasbelopp K x 72 K x 10
7,5-20  inkomstbasbelopp K x 72 K x 65
20-30 inkomstbasbelopp K x 36 K x 32,5

Fotnot:
* K = 1 - m/360 där m är det antal månader som återstår till gängse pensionsålder vid 65.
* Inkomstbasbeloppet för 2015 är 58 100 kr.

Svenska