BTPK-val

De flesta av SPKs medlemsföretag har valt att erbjuda sina anställda ett begränsat BTPK-val enligt nedan. Ett fåtal har valt att sköta BTPK-valet själva. Din arbetsgivare informerar dig om vad som gäller.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Hur du ska välja vet bara du själv och beror på hur aktiv du vill vara i ditt val och hur stor risk du är benägen att ta. Ju högre risk desto större möjlighet till hög avkastning, men också större krav på att vara aktiv i ditt sparande. Har din arbetsgivare valt att erbjuda ett begränsat BTPK-val kan du välja att placera dina pengar i:

  • Traditionell försäkring i SPK
  • Fondförsäkring i Swedbank Försäkring

Väljer du att placera dina pengar i SPK Individuell som är ett tryggt placeringsalternativ i traditionell försäkring med en garanterad ränta på 2 procent samt del i ett eventuellt överskott. Då behöver du inte tänka på att bevaka ditt sparande.

Du gör ditt BTPK-val genom att fylla i vår valblankett för BTPK-valet>>

Skydda din familj med återbetalningsskydd

Om du har familj och vill att din BTPK ska betalas ut till dina efterlevande om du avlider, ska du välja ett återbetalningsskydd. Gör ditt BTPK val inom 3 månader från anställningens början så slipper du lämna hälsodeklaration när du väljer återbetalningsskydd.

Med ett återbetalningsskydd betalas försäkringen ut till din familj om du avlider innan alla pengar är utbetalda. De får samma belopp som du skulle ha fått och under lika lång tid som du bestämt, dock aldrig längre än totalt 20 år. Det är i första hand din make, maka,  sambo eller registrerad partner som får pengarna och i andra hand dina barn som får dela lika. Går du bort innan pensionen betalats ut i sin helhet, får din familj BTPK-pension med samma belopp under så lång tid som återstår av den avtalade utbetalningstiden dock längst intill 20 år efter det att pensionen börjat betalas ut.

Med ett eventuellt återbetalningsskydd blir din egen framtida pension något lägre och du kan när som helst välja bort eller lägga till denna del. Om du väljer att teckna ett återbetalningsskydd i samband med att du gifter dig, blir sambo eller får barn omfattas hela försäkringens värde det vill säga även de premier som betalats in innan du genomförde förändringen. Du kan däremot inte välja till ett återbetalningsskydd om du redan börjat ta ut din pension.

Vanliga frågor och svar

Hur väljer jag återbetalningsskydd?

Om du vill att det ska finnas ett återbetalningsskydd i försäkringen eller du vill ta bort det använder du valblanketten för BTPK-val. Tänk på att din familjesituation kan förändras efter hand och därmed också ditt behov av att dina närmaste ska kompenseras om du avlider.

Valblankett BTPK-val >>

Kan jag ändra förmånstagare om jag valt återbetalningsskydd?

Återbetalningsskyddet betalas i första hand ut till make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand till barn. Om du vill att återbetalningsskyddet ska betalas ut enligt en annan ordning så behöver du göra ett särskilt förmånstagarförordnande genom att fylla i blanketten nedan.

De förmånstagare du kan välja mellan är

  • make/maka eller tidigare make/maka
  • registrerad partner eller tidigare registrerad partner
  • sambo eller tidigare sambo
  • barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan

Särskilt förmånstagarförordnande avseende BTPK i SPK >>

 

Vad händer om jag inte gör något BTPK-val?

Gör du inte något val, placeras BTPK-premierna i en fondförsäkring med återbetalningsskydd i Swedbank Försäkring.

Vill du ändra återbetalningsskydd och har försäkringen placerad hos Swedbank Försäkring?

Klicka på länken nedan.

  1. Återbetalningsskydd – trygghet för dig & familjen | Swedbank
  2. Scrolla ner och klicka på ”Ändra återbetalningsskydd”
  3. Under rubrik ”Individuell tjänstepension” hittar du blanketten