Dödsfall

I din tjänstepension ingår efterlevandepension>>. Den ger en extra trygghet för din familj om du skulle avlida.

SPK får information från Skatteverket om att dödsfallet har inträffat. SPK utreder om rätt till efterlevandepension finns och betalar ut pensionen. Om sambo eller partner är berättigad till efterlevandepension skickar SPK en blankett till dödsboet för samboutredning.