Inför pension

Förtida avgång enligt § 8

Är du född 1966 eller tidigare och har varit anställd i banken 5 år innan pensionsavgång har du möjlighet att gå i pension före 65 år. Från pensionsavgången till 65 år får du en temporär pension och från 65 år får du en ålderspension som betalas ut så länge du lever. Är du född 1956 eller tidigare kan du gå i pension vid 61 års ålder, 1957-1961 från 62 års ålder och 1962-1966 från 63 års ålder.

Läs mer om pension enligt §8 >>

Logga in på individ.spk.se>> med Bank-ID för att få en preliminär beräkning vid önskat avgångsdatum. Du kan även kontakta SPK>> så skickar vi ut en beräkning med posten.

Pension från 65 år

Om du tänker gå i pension från 65 år, behöver du inte gör något alls. Tre månader före pensionsavgången kommer du få ett brev från oss. I brevet finns information om vad som gäller.

Läs mer om ålderspension >>

BTPK – Kompletteringspension

Du som har din BTPK hos SPK behöver bara tala om när du vill att utbetalningen ska börja och under hur lång tid den ska pågå.

I samband med § 8 avgång, ålderspension från 65 år samt förtida- och uppskjutet uttag av pensionen skickar vi ett brev till dig där du får möjlighet att välja under hur lång tid BTPKn ska betalas ut. Har du din BTPK hos annan försäkringsgivare/förvaltare kan andra rutiner förekomma. Hör efter med dem vad som gäller.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ta ut min pension innan 65 år?

Du kan ta ut din pension före 65 år. Förutsättningen är att du inte arbetar, söker jobb eller är sjukskriven. Dessutom ska du ha börjat ta ut din allmänna pension eller annan tjänstepension.

Kan jag vänta med att ta ut min pension?

Du som är anställd inom BTP2 området har möjlighet att jobba ända fram till 70 år. Du måste informera din arbetsgivare minst tre månade innan du fyller 65 år och din arbetsgivare behöver meddela SPK att du ska fortsätta din anställning. Observera att din arbetsgivare slutar betala premier för din tjänstepension vid 65 års ålder men du fortsätter att tjäna in till den allmänna pensionen.

Är du inte anställd inom BTP2 området och har ett fribrev eller slutar arbeta vid 65 år, kan du för när varande skjuta på din pension längst till 68 års ålder. Från och med 1 januari 2023 gäller att LAS åldern ändras till 69 år.