Tjänstepension hos SPK

Jobbar du på bank? Eller har gjort? Då kan du ha hela eller delar av din tjänstepension hos oss på Sparinstitutens Pensionskassa, SPK. I snart 70 år har vi haft ett enda uppdrag; att administrera och förvalta BTP-planen så att du får din tjänstepension. Vi hanterar dina pengar tryggt och omsorgsfullt och till låga avgifter för arbetsgivarna.

Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida inkomst som pensionär och ju högre lön du har desto viktigare blir den. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till din ålderspension, sjukpension och efterlevandepension. Hur mycket pengar du så småningom får styrs framförallt av storleken på din lön den dag du går i pension och hur länge du har arbetat.

SPK administrerar och försäkrar Bankernas tjänstepension (BTP2) som har tillkommit genom kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet. Din arbetsgivare tryggar förmånerna i pensionsavtalet genom att betala premier till SPK.

Vi beräknar och betalar ut din ålderspension när det är dags att gå i pension. Blir du långvarigt sjuk betalar vi ut sjukpension och avlider du betalar vi ut efterlevandepension till din familj.
Läs mer om BTP >>

Du kan även välja att placera din BTPK (den premiebestämda delen av din ålderspension) i SPK i en traditionell pensionsförsäkring i form av SPK Individuell>>.
Läs mer om BTPK >>

Utöver de kollektivavtalade förmånerna i BTP2 kan du överenskomma med din arbetsgivare om att teckna en förstärkt tjänstepension i SPK i form av en traditionell pensionsförsäkring.
Läs mer om Förstärkt pension >>

Vanliga frågor och svar

Var hittar jag information om min tjänstepension?

I februari/mars varje år skickar vi ett pensions- och årsbesked till dig som visar dina pensionsförmåner enligt BTP. Du kan logga in med Bank-ID för att se ditt pensionsbesked och, om du har rätt att gå i pension före 65 år, göra en preliminär beräkning av hur stor din pension blir. Klicka här för att logga in >>

Hur förvaltar SPK min tjänstepension?

Vi tar hand om de premier som din arbetsgivare sätter av till din pension. Hur vi tänker och agerar i vår förvaltning kan du läsa om du klickar på länken nedan, i övrigt kan du läsa vidare hur vi resonerar kring förmånsbestämd BTP och SPK Individuell.

FÖRMÅNSBESTÄMD BTP
De pengar din arbetsgivare betalar in till SPK förvaltas både långsiktigt och tryggt. Vi har tillräckligt bra finanser för att klara upp- och nedgångar på marknaden. Svängningar på börsen påverkar inte storleken på din tjänstepension hos SPK eftersom den är förmånsbestämd och du därför är garanterad en viss procent av din slutlön i pension. Det garanteras av din arbetsgivare.

PREMIEBESTÄMD FÖRSÄKRING
SPK Individuell>> är en premiebestämd pensionsförsäkring. Denna förvaltas på samma sätt som din förmånsbestämda BTP men skillnaden är att du även får ta del av det eventuella överskott som kan uppstå i förvaltningen genom återbäringsräntan. För närvarande utgår en premieavgift på 0,2575 % av bruttopremien och en förvaltnings-avgift på 0,35 % per år av pensionskapitalet samt en administrationsavgift på 0,75 % för utbetalt bruttobelopp vid utbetalning.

Läs mer om hur vi förvaltar>>