Ålderspension

Ålderspension från 65 år

Du börjar tjäna in till din ålderspension från och med månaden efter du fyller 25 år. Hur stor din pension blir beror på storleken på din lön den dag du går i pension samt hur länge du har omfattats av BTP. För full pension behöver du 30 års tjänstetid och din arbetsgivare ska betala premier ända tills du går i pension. Arbetar du deltid under hela eller viss del av livet kommer det troligen att påverka storleken på din pension. Får du en större löneökning under de sista fem åren före pension finns det begränsningar för hur stor del av löneökningen som kommer att ligga till grund för din pension.

Pensionsålder

Pensionsåldern är 65 år vilket innebär att du har rätt att gå i pension vid utgången av månaden innan du fyller 65 år. Vill du så har du möjlighet att fortsätta jobba till 70 års ålder. Har du slutat arbeta i banken kan du tidigast ta ut din pension vid 55 års ålder eller senast vid 69 års ålder.

Pensionen blir högre om du väntar med att ta ut den efter att du fyllt 65 år och lägre om du tar ut den tidigare.

Hur mycket får jag?

Din ålderspension i BTP är förmånsbestämd, vilket innebär att den beräknas som en viss procent av din slutlön. Ålderspensionens storlek är bland annat beroende av din pensionsmedförande lön, hur länge du varit anställd och inkomstbasbeloppet.

Från din ålderspension i BTP får du:
10 procent av slutlönen upp till 571 500 kronor
65 procent av slutlönen mellan 571 501 och 1 524 000 kronor
32,5 procent av slutlönen mellan 1 524 001 och 2 286 000 kronor

Du hittar en preliminär beräkning av storleken på din ålderspension i ditt senaste pensionsbesked. Där framgår även hur mycket du tjänat in hittills och hur mycket du beräknas få när du går i pension. Du kan även se ditt pensionsbesked genom att logga in med mobilt Bank-Id på SPKs hemsida.

Klicka här för att logga in >>

Utbetalningstid

Pensionen är livsvarig och betalas ut så länge du lever.

Tiotaggare

Du som tjänar mer än 762 000 kronor om året kan komma överens med din arbetsgivare om en alternativ pensionslösning, lite slarvigt kallad tiotaggarlösning. Det innebär att du själv bestämmer hur du vill placera den del av premien som betalas in till din ålderspension och familjepension som avser den lönedel som överstiger 571 500 kronor. Du kan välja om du vill lägga hela eller delar av dessa premier på dina efterlevande eller på dig själv.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?
Hur du ska välja vet bara du själv och beror på hur aktiv du vill vara i ditt val och hur stor risk du är benägen att ta. Ju högre risk desto större möjlighet till hög avkastning, men också större krav på att vara aktiv i ditt sparande.

Vill du göra en så kallad tiotaggarlösning behöver du prata med din arbetsgivare och kontakta en försäkringsrådgivare.