Förtida avgång

Är du född 1958 till och med 1961 samt har varit anställd hos din arbetsgivare sammanhängande 5 år före pensionsavgången, kan du börja ta ut din tjänstepension helt eller delvis redan vid 62 år.

För dig som är född 1962 till och med 1966 krävs att 63-års ålder uppnås innan en förtida avgång enligt §8 kan bli aktuell.

Du måste säga upp dig eller komma överens om deltid sex månader innan du planerar att gå i pension. Du får inte heller uppbära någon form av sjukpension.

Pensionens storlek beräknas på din pensionsmedförande lön och din tjänstetid samt hur långt det är kvar till din 65-årsdag i samband med att du börjar ta ut din pension. Tänk på att din förtida avgång enligt §8 påverkar din framtida pension från 65 år. Den blir lägre än vad den skulle ha varit om du jobbat fram till 65 år.

I tabellen nedan kan du se hur uträkningen går till.

 

Ålderspension innan 65-årsdagen enligt § 8
Pensionsgrundande lön I % före 65 år I % efter 65 år
– 7,5 inkomstbasbelopp K x 72 K x 10
7,5 – 20 inkomstbasbelopp K x 72 K x 65
20 – 30 inkomstbasbelopp K x 36 K x 32,5

Fotnot: * K = 1 – m/360 där m är det antal månader som återstår till ordinarie pensionsålder vid 65. * Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Vid kortare pensionsgrundande tjänstetid än 360 månader reduceras pensionsnivåerna ovan. Pensionen betalas ut fram till och med månaden innan du fyller 65 år.

Du kan själv göra en preliminär beräkning av storleken på din förtida pension enligt §8 vid olika tidpunkter genom att logga in på SPKs hemsida med mobilt BankID.
Klicka här för att logga in >>