Sjukpension

Du kan få sjukpension från BTP om du blir långvarigt sjuk. Vanligtvis betalas denna ersättning ut efter 90 dagars sjukskrivning. Får du aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan blir din sjukpension från BTP något högre. Sjukpensionen beräknas på den pensionsmedförande lön du hade innan du blev sjuk. Dina premier till ålderspensionen betalas in som vanligt även under din sjukdomsperiod. Detsamma gäller om du har rätt till familjepension.

Hur mycket får jag?

För att få sjukpension från din tjänstepension BTP ska du:

  • varit sjukskriven mer än 90 dagar i följd eller ha sammanlagt mer än 150 dagars sjukskrivning under de senaste tolv månaderna
  • vara borta från arbetet minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall

Vid längre tids sjukfrånvaro kan du alltså få ersättning från både Försäkringskassan och/eller från din tjänstepension. I tabellerna nedan kan du se vilka procentsatser det handlar om när du har sjukpenning respektive sjuk- eller aktivitetsersättning. Vill du veta mer om sjukpenning, sjukersättning och annat som påverkar din sjukpension?

Besök Försäkringskassan >>

 

Sjukpension vid sjukpenning
Pensionsgrundande lön Sjukpension
 Upp till 525 000 kronor  10% av lönen
 525 001 – 1 486 000 kronor  65% av lönen
 1 486 001 – 2 229 000 kronor 32,5% av lönen

 

Sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning
Pensionsgrundande lön Sjukpension
 Upp till 393 750 kronor 15% av lönen
 393 751 – 1 486 000 kronor 65% av lönen
 1 486 001 – 2 229 000 kronor 32,5% av lönen

Utbetalningstid

Sjukpensionen betalas ut så länge du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning eller sjukersättning. För utbetalning krävs läkarintyg och i vissa fall även underlag från Försäkringskassan som visar att sjukpenning eller sjukersättning betalas ut. Vi kan genom att du lämnar ditt samtycke kontrollera direkt mot Försäkringskassan via socialförsäkringsdatabasen. Du kan lämna ditt samtycke innanför inloggat läge genom att klicka här >>. SPK betalar ut din sjukpension den 25:e varje månad till det konto som du har anmält via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Infaller den 25:e på en lördag, söndag eller helgdag betalas pensionen ut vardagen före.