Administrativ info

Så här får du koll på det administrativa. När kommer fakturan och vilka handläggningstider har SPK? Här får du svar på de flesta frågor som rör det rent administrativa inom BTP-avtalet.

Fakturering

Vi fakturerar alla premier månadsvis. Fakturan kan därför innehålla både löpande-och engångspremier. Tänk på att vi behöver få in alla ändringar senast den 1:a i för att hinna få med dem på fakturan för innevarande månad.

Läs mer >>

Handläggningstider

Vi har olika handläggningstider för olika typer av frågor. Vår är stolta över att kunna berätta att vi så gott som alltid håller våra utlovade handläggningstider. I något enstaka fall kan en fråga kräva mer utredning och då kan det ta lite extra tid. Våra fyra pensionshandläggare gör allt för att snabbt svara på frågor från såväl arbetsgivare som anställda.

Läs mer >>

Kapitalvärdesberäkning

Tänk på att det finns risk att missa viktiga möjligheter för avdrag om man inte ser till att genomföra så kallad kaptialvärdesberäkning.

Läs mer >>

Kollektiv riskpremie

Alla arbetsgivare delar solidariskt på ansvaret för att riskpremien är fullt finansierad.

Läs mer >>

Årsskiften

Hur mycket löneskatt ska vi betala och hur mycket pension har betalats ut? Såväl arbetsgivare som anställda får alla nödvändiga underlag skickade till sig vid årsskiftet.

Läs mer >>