Bli medlemsföretag

Bli medlem?

För att en arbetsgivare efter ansökan ska kunna beviljas medlemskap i SPK krävs att arbetsgivaren är ett spar-, kredit- eller finansinstitut, ett företag eller en organisation där BTP2 är gällande kollektivavtal.

Hur gör man?

Utöver att fylla i Inträdesansökan (se nedan) vill vi att ni bifogar följande:

  • En kort beskrivning av företagets verksamhet.
  • Registreringsbevis som inte är äldre än en månad.
  • Vidimerad kopia på gällande ID-kort på den eller de firmatecknare som undertecknar ansökan (SPK omfattas av lagen om penningtvätt och måste därför kunna identifiera kunden).
  • Kopia på beviljat medlemskap i BAO.
  • Kopia på protokoll eller motsvarande som redogör för att företaget tillämpar pensionsplan BTP2 för samtliga anställda (SPK godkänner inte medlemskap för företag som tillämpar BTP1).
  • Senaste årsredovisning som pdf eller länk till hemsida där er årsredovisning finns.
  • Undertecknad blankett för Vägval anställdas BTPK (se nedan).
  • Undertecknat Samarbetsavtal avseende administration av BTPK-premie (se nedan).
  • Skicka in Inträdesansökan med aktuella bilagor till spk@spk.se.

SPK beslutar

Vi meddelar er så snart vi fattat ett beslut om medlemskap. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.

 

Klicka på symbolen nedan för att hämta ansökan

Inträdesansökan för medlemskap i SPK Pension Tjänstepensionsförening

Vägval anställdas BTPK

Samarbetsavtal avseende administration av BTPK-premie