Fakturering och utbetalning

Fakturering

SPK fakturerar alla premier månadsvis. Fakturan kan därför innehålla både löpande-och engångspremier. Premierna  redovisas även på premielistan som skickas som bilaga till fakturan. Alla premier till BTP2 är förskottspremier med undantag av premierna som gäller BTPK som avser den månad som fakturan skickas. SPK fakturerar även premier för s.k. 10-taggarlösning placerad i Swedbank Försäkring. Är premien för 10-taggarlösningen placerad någon annan stans, informerar vi bara om premiens storlek.

Ändra före den 1:a

De flesta ändringar som kommer in till oss ger även en förändrad premie för den anställde. Vi försöker få med så många inkomna ändringar som möjligt inför varje månads fakturering. Ändringar som kommer in efter den 1:a i månaden kan vi inte garantera kommer med i månadens fakturering.

Utbetalning av ålderspensioner och sjukpension

I samband med att era anställda ska gå i förtida avgång enligt § 8 är det bra att känna till att vi på SPK behöver minst tre månaders handläggningstid för att han eller hon ska kunna få sin första utbetalning vid den avtalade pensionsmånaden. Detta är också viktigt att tänka på i de fall ni har anställda som är långtidssjukskrivna. För att de inte ska få uppehåll i sin sjukpensionsutbetalning från oss behöver vi få in underlagen för förlängd sjukskrivning så snart som möjligt. Intyg inkomna efter den 1:a i månaden hanteras vid nästkommande månads utbetalning.

Fakturerings- och utbetalningsdagar

Under 2023 gäller följande datum för fakturering och utbetalning.

 

Utbetalningsdagar för Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Utbetalning 25 24 24 25 25 22
Faktura 17 14 17 14 17 16
Utbetalningsdagar för Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utbetalning 25 25 25 25 24 22
Faktura 17 17 15 17 16 15