Handläggningstider

SPK har en liten effektiv organisation som administrerar och förvaltar den förmånsbestämda delen inom pensionsavtalet BTP2. När du vänder dig till oss med dina frågor eller funderingar kan det vara bra att redan i förväg känna till hur långa handläggningstider vi har på olika typer av ärenden. Dessa finner du nedan.

Ärende Normal handläggningstid
Enkla konkreta frågor Inom 1 – 2 arbetsdagar
Frågor som kräver utredning Inom 1- 10 arbetsdagar beroende på frågans komplexitet
Fullmaktsförfrågan Inom 1 – 2 arbetsdagar
Beräkning gällande förtida pensionsavgång Inom 2 – 5 arbetsdagar
Sjukanmälan/läkarintyg Behandlas månadsvis. Kompletta underlag måste vara SPK tillhanda senast den 1:a i månaden, för att utbetalning ska kunna ske 25:e samma månad. Annars behandlas ärendet nästkommande månad.
Dödsfall Administration av den avlidnes eventuella efterlevandepension kan ta upp till ca 1 månad beroende på när SPK fått uppgift om dödsfallet från Skatteverket.
Inkomna löneändringar/filer Löneändringar registreras/läses in i försäkringssystemet månadsvis. Uppgifter inkomna senast den 1:a i månaden registreras och åtgärdas inför nästkommande månads fakturering med eventuell retroaktiv verkan.
Anmäld förtida pensionsavgång (§ 8) Skriftlig bekräftelse skickas hem till den anställde 2-3 månader före pensionsmånaden.
Inför ordinarie pensionsavgång (§ 9) För de som inte redan fått uppgiften i avgångsbrevet vid en § 8 skickar vi en skriftlig bekräftelse hem till den anställde 2-3 månader före pensionsmånaden.
Flytt av pensionskapital 2-3 månader