Anmäl ändringar

Att administrera de anställdas tjänstepensioner kan kanske upplevas som krångligt och tidskrävande. Därför vill vi underlätta för dig som arbetsgivare och har samlat allt du behöver veta på ett och samma ställe. Hittar du inte det du söker? Eller fick du inte svar på din fråga?  Då är du är självklart välkommen att kontakta oss.

 

Nyanställning

Vid nyanställning ska alla medarbetare som inte är frikretsare fylla i en nyanmälan. Vi behöver få in den för att kunna beräkna korrekt förmån och premie.

Läs mer >>

BTPK-val

Nyanställda som är över 25 år och yngre anställda som blir 25 år ska göra ett BTPK-val.

Läs mer >>

Lön

När en anställd får en ny lön ska den rapporteras till SPK.

Läs mer >>

Sjukfrånvaro

Om en medarbetare blir långvarigt borta på grund av sjukdom eller olycksfall ska ni rapportera sjukfrånvaron till SPK.

Läs mer >>

Tjänstledighet

Oftast behöver ni inte göra något alls när en medarbetare ska vara tjänstledig, men i vissa fall måste ni göra en anmälan och fatta vissa beslut gällande premier.

Läs mer >>

Pensionering

När det är dags för en anställd att gå i pension ska ni anmäla detta till SPK. Rutinerna ser lite olika ut beroende på om det handlar om förtida avgång enligt § 8 eller pension från 65 år.

Läs mer >>

Dödsfall

Om en medarbetare avlider ska även detta anmälas. Vi kan i vissa fall behöva veta om sambo finns till den avlidne.

Läs mer >>