BTPK-val

Du som arbetsgivare behöver informera en nyanställd om vilka valmöjligheter just ert företag erbjuder den anställde för placering av BTPK-premien.

Läs mer om samarbetsavtal med SPK för administration av BTPK-premien >>

Tillhör ni den grupp arbetsgivare som valt att teckna ett samarbetsavtal med SPK för administration av BTPK-premien ska du be en nyanställd som fyllt 25 år fylla i vår valblankett för BTPK-valet.  Är medarbetaren under 25 år vid nyanställning måste du informera den anställde om att göra ett BTPK-val när han eller hon fyller 25 år.