Dödsfall

Om en medarbetare avlider ska arbetsgivaren anmäla detta till SPK via nedanstående blankett. Vi kan även behöva din hjälp för att ta fram uppgifter om det finns en eventuell sambo eller partner. Har ni tillgång till dessa uppgifter ber vi er fylla i namn och personnummer på blanketten. Detta för att sambon eller partnern kan ha rätt till efterlevandepension och familjepension.

Dödsfallsanmälan