Tjänstledighet

Tjänstledighet för studier eller föräldraskap? Hur anmäler jag som arbetsgivare detta till SPK? Nedan får du koll på vad som gäller i varje enskilt fall.

Föräldraledighet

Ska en medarbetare vara föräldraledig, vara tjänstledig för studier eller annat. Då behöver du inte göra något alls, förutsatt att det handlar om föräldraledighet efter barnets födelse eller adoption alternativt vid ett senare tillfälle i samband med att man tar ut föräldrapenning.

Vid ledighet för studier

Du och din medarbetare bör vara överens om utbildningen är väsentlig för arbetet och om medarbetaren därmed ska fortsätta att tjäna in sin BTP under ledigheten. Du behöver i sådant fall inte anmäla tjänstledigheten till SPK utan alla förmåner i BTP2 gäller som om medarbetaren är kvar i tjänst.

Ledig av andra skäl

När det handlar om tjänstledighet av andra skäl än ovanstående ska du anmäla detta via nedanstående blankett.

Tänk på att det är du som anger om medarbetaren ska har rätt till sjuk-, barn- och efterlevandepension under tjänstledigheten. Vad ni kommit överens om markerar du på anmälan. Om det så kallade riskskyddet finns kvar så betyder det att medarbetaren är försäkrad i händelse av sjuk- eller dödsfall. Det belopp som kommer att betalas ut i respektive fall blir detsamma som om medarbetaren arbetat som vanligt.

Om du väljer att avstå från att betala in premier under tjänstledigheten så upphör skyddet efter tre månader. Du bör informera din medarbetare vad som gäller under tjänstledigheten.

Tjänstledighet