BTP

I Sverige regleras den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall i lag genom socialförsäkringen. Via kollektivavtalen förstärks detta skydd ytterligare.

BTP-avtalet ger förbättrad grundtrygghet

Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkommit genom kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet. Den 1 januari 2013 började en ny pensionsplan BTP1 att gälla samtidigt som vissa övergångsbestämmelser infördes i den tidigare pensionsplanen BTP2. Arbetsgivaren väljer själv om BTP1 ska gälla för nyanställda och i så fall från vilken tidpunkt eller om BTP2 ska fortsätta att gälla för alla. I BTP-avtalet ingår följande komplement till den allmänna grundtryggheten.

*Ålders-, efterlevande- och sjukpension
*Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
*Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

SPK administrerar och försäkrar de pensionsförmåner som ingår i BTP2. Med andra ord de förmånsbestämda pensionerna ålders-, familje- och sjukpension samt den premiebestämda kompletteringspensionen BTPK.

Vilka omfattas av BTP2?

Är den anställde tillsvidareanställd börjar han eller hon att tjäna in till sin ålderspension från och med 25 år (28 år om han eller hon passerade 25 före år 2002 då åldersgränsen ändrades). Vidare ska visstidsanställningen ha varat i tre månader i en följd. En anställd som arbetar deltid måst ha en fastställd genomsnittlig årslön på 18 288 kronor för att omfattas av pensionsplanen. En anställd som inte har tjänat in någon pension sedan tidigare ska anställas innan 60 års ålder för att omfattas av pensionsplanen.

Administration av BTPK

Arbetsgivaren kan välja att teckna ett avtal med SPK om administration av BTPK.

Läs mer här >>

Riskförsäkringarna

De ingående riskförsäkringarna som tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) måste ni försäkra på annat håll. TGL kan tecknas hos Swedbank Försäkring AB, BLIWA, eller annan försäkringsgivare som kan erbjuda TGL-försäkring enligt kollektivavtalen. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (FTA) tecknas via AFA Försäkring.

Alternativ pensionslösning

Ju högre pensionsgrundande lön en anställd har desto större möjligheter har han eller hon att ta ett eget ansvar för hur en del av pengarna förvaltas. Kanske erbjuder ni en så kallad tiotaggarlösning?

Läs mer här >>

Frikretsare

VD eller vice VD i bank eller hos arbetsgivare med fler än 500 anställda behöver inte omfattas av BTP-avtalet och kallas därför för frikretsare enligt BTP. Det innebär att den anställde inte automatiskt omfattas av BTP. Däremot har han eller hon möjlighet att i samband med nyanställning eller vid byte av tjänst frivilligt ansluta sig till BTP. Vid vald frikretslösning utanför BTP är det annars inte möjligt för den anställde att ångra sig för att omfattas av BTP hos samma arbetsgivare.