Alternativ pensionslösning

Ju högre pensionsgrundande lön en anställd har desto större möjligheter har han eller hon att ta ett eget ansvar för hur pengarna förvaltas. Kanske erbjuder ni era anställda en alternativ pensionslösning?

Tiotaggare

Ni kan erbjuda anställda som tjänar mer än 743 000 kronor om året en alternativ pensionslösning, lite slarvigt kallad tiotaggarlösning. Det innebär att den anställde själv bestämmer hur premien ska placeras som arbetsgivaren betalar in till ålderspension och familjepension och som härrör från de lönedelar som överstiger 557 250 kronor. Den anställde kan välja om han eller hon vill lägga pengarna på sin egen ålderspension eller delar av dem på ett efterlevandeskydd.

En anställd som erbjuds möjligheten att teckna en så kallad tiotaggarlösning kan behöva rådgivning av en försäkringsrådgivare eller förmedlare innan beslut fattas. Den anställde kan inte gå tillbaka till traditionell BTP så länge han eller hon är kvar hos samma arbetsgivare.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Vilket val som är lämpligt beror på hur aktiv den anställde vill vara i sitt val och hur stor risk han eller hon är benägen att ta. Ju högre risk desto större möjlighet till hög avkastning, men också större krav på att vara aktiv i sitt sparande.

Vad erbjuder SPK?

Vi räknar ut premiens storlek och förmedlar den till vald försäkringslösning i Swedbank Försäkring. Har ni kommit överens med den anställde om placering av premien hos annat försäkringsbolag, räknar vi ut och informerar om premiens storlek. Premien framgår av månadens premiebilaga. Tänk på att ni själva behöver betala premien till valt försäkringsbolag samt bevaka premieändring vid årsskiften och löneändringar. Eventuell sjukskada ska ni anmäla till valt försäkringsbolag för att få premiebefrielse vid sjukdom längre tid än 90 dagar.