Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 4%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 6% till 4% fr o m 1 juni.

Sänkningen avser SPK Individuell.