Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2018-07-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 7,5 pbb till 8 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 30 333 kr/månad istället för 28 438 kr/månad.

Till följd av denna höjning har parterna beslutat att anpassa kollektivavtalet vilket berör beräkning av två förmåner i pensionsavtalet
• sjukpension vid sjukpenningtid
• sjukpension vid rehabiliteringsersättning

Sjukpension under pågående utbetalning från SPK kommer att justeras ner med anledning av Försäkringskassans beslut i och med att deras utbetalning ökar (gäller dock inte för sjukpension vid sjuk-/aktivitetsersättning).

Se vidare tabeller för respektive lönenivå:
https://www.spk.se/sv/anstalld/tjanstepension-hos-spk/btp/sjukpension/