Extern förvaltning

SPK har valt att anlita externa kapitalförvaltare för att hantera huvuddelen av den praktiska tillgångsförvaltningen.

Denna förvaltningsmodell ger oss olika fördelar:

  • Kompetens. Vi kan anlita de bästa kapitalförvaltarna inom respektive område i hela världen.
  • Flexibilitet. Om någon inte lever upp till förväntningarna eller om vi ändrar strategi kan förvaltningsteamen bytas ut utan några direkta konsekvenser för SPKs organisation.
  • Kostnadseffektivitet.  Förhandlingsvana och skalfördelar ger låga kostnader jämfört med att bygga upp en intern förvaltningsorganisation.

Vi anlitar normalt mellan 1 – 3 externa förvaltare per tillgångsslag. Varje utvald förvaltare ska tillföra något till totalportföljen, vi vill inte ha flera förvaltare som försöker göra ”samma sak”. Vi tror att aktiv avkastning kan skapas på olika sätt och därför söker vi generellt sett efter kompletterande förvaltare som kan ge oss ett stabilt mervärdesskapande på totalnivå.

SPK investerar tid och kraft i relationen med våra förvaltare. Vi är noga med att förstå vad vi investerar i och vi har höga krav på service. Förvaltningsstruktur är egentligen underordnat, men av administrativa skäl föredrar vi normalt fondlösningar.

Externa förvaltare väljs ut efter en etablerad modell baserad på historiska resultat, organisation, förvaltningsteam och investeringsfilosofi och process. Innan investering träffar vi alltid ansvarig förvaltare och genomför platsbesök. Rapportering och uppföljning sker normalt månadsvis, men kan ske tätare om behov uppstår. Upphandlingar sköter vi själva utan inblandning av extern konsult.