Våra förvaltare

Globala räntor

JP Morgan AM

JP Morgan AM

JP Morgan förvaltar ett globalt räntemandat med fokus på att över tiden ge en positiv avkastning oaktat marknadsutveckling. SPK valde JPM för deras top-down makroprocess som leds av en mycket erfaren förvaltare. JPM har även breda och goda resurser för att skapa mervärde på många delmarknader samt stark riskhantering.

Svenska räntor

Swedbank Robur

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar två räntemandat åt SPK. Ett korträntemandat med låg riskprofil som syftar till att ge positiv avkastning i alla räntemiljöer. Ett långräntemandat som syftar till att balansera dels vår skuldsida, dels vår exponering mot risktillgångar så som aktier. SPK valde Swedbank Robur för att de är en av Sveriges största ränteförvaltare med bra resurser, lång erfarenhet och hög kompetens.

Svenska aktier

C Worldwide

C Worldwide

C Worldwide förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är relativt koncentrerad men väldiversifierad och kännetecknas av selektiv stock-picking utifrån en temabaserad investeringsfilosofi. SPK har valt denna fond med anledning av dess erfarne förvaltare, fokuserade förvaltning samt gedigna bolagsanalys.

Cliens

Cliens

Cliens förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är relativt koncentrerad och omsättningshastigheten låg vilket ger att förvaltaren bygger mycket god kännedom om innehaven. SPK har valt fonden för dess tydlighet kring vilken typ av bolag som söks samt förvaltarens goda prestationer med fonden samt i tidigare uppdrag. Cliens som företag är en oberoende kapitalförvaltningsfirma som till stor del ägs av personalen.

Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken förvaltar ett svenskt passivt aktiemandat (stora bolag) åt SPK. Fonden förvaltas utifrån indexet Solactive ISS ESG Sweden 100 Tradeable som har en hållbarhetsscreening som ligger i linje med SPKs hållbarhetspolicy. SPK valde Handelsbanken för att de är en av Sveriges största förvaltare av passiva aktieindexmandat avseende förvaltad volym med lång erfarenhet, starka resurser och hög kompetens.

Globala aktier

Goldman Sachs AM

Goldman Sachs förvaltar två aktiemandat åt SPK, indiska resp kinesiska aktier (A-shares). Förvaltningen av fonderna kännetecknas av fundamental bottom-up stock picking samt disciplinerade och välstrukturerade investeringsprocesser. SPK har valt dessa fonder då de förvaltas av förvaltningsteam med djup förståelse för kultur och lokal marknad samt tillgång till goda resurser lokalt samt inom en väletablerad förvaltningsorganisation med lång erfarenhet av de specifika marknader.

Impax Asset Management

Impax Asset Management

Impax förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Impax är en brittisk kapitalförvaltningsfirma med huvudkontor i London och med fokus på aktiv förvaltning av aktier och hållbara investeringar. Fonden är relativt koncentrerad med en tydlig långsiktighet i investeringarna. SPK valde fonden på grund av deras erfarna förvaltarteam samt tydliga investeringsprocess.

Schroders Investment Management

Schroders Investment Management

Schroders förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Fonden är relativt koncentrerad med en tydlig långsiktighet i investeringarna och i förvaltningen bedöms hållbarhetsrisker i flera dimensioner. SPK valde fonden på grund av deras erfarna förvaltarteam samt tillgång till starka interna analysresurser.

Swedbank Robur

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK i form av en tematisk fond som söker bolag som förväntas bidra till att uppfylla en uppsättning av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). Efter screening mot SGD:erna tillämpas en systematisk förvaltningsprocess. SPK har valt fonden då den förvaltas av en dedikerad och resursstark organisation samt att den ger möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling utan att göra avkall på vårt långsiktiga avkastningsbehov.

T. Rowe Price

T. Rowe Price

T. Rowe Price förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Fonden är väldiversifierad och investerar i tillväxtbolag utifrån fundamental bolagsanalys. SPK valde fonden med anledning av deras hängivne och proaktive portföljförvaltare som supporteras av en stark och trovärdig intern analysorganisation.

Infrastruktur

JP Morgan AM

JP Morgan AM

JP Morgan förvaltar ett globalt infrastrukturmandat år SPK. Fonden investerar direkt i infrastrukturprojekt med en låg till medelhög risknivå inom OECD. SPK har valt JP Morgan som förvaltare med anledning av deras gedigna analysprocess, investeringsteamets erfarenheter och specialistkunskaper och fondens öppna struktur.

SUSI Partners

SUSI Partners

SUSI Partners förvaltar ett globalt infrastrukturmandat inom området hållbar energiomställning i primärt OECD länder åt SPK. Fonden investerar i finansiering av hållbar infrastruktur vilken bidrar till den globala energiomställningen. Investeringar sker inom olika sektorer och teknologier. SPK har valt SUSI Partners som förvaltare på grund av deras gedigna analysprocess, deras relevanta storlek för SPK samt investeringsteamets specialistkunskaper.

Fastigheter

abrdn

abrdn

Förvaltaren abrdn investerar i fastigheter inom Euro-området via en öppen fondstruktur. Investeringar sker i fastigheter med attraktiva lägen och starka och stabila kassaflöden. SPK har valt abrdn med anledning av deras investeringsfilosofi, deras lokala know-how och trovärdiga investeringsprocess.

Genesta

Genesta

Genesta förvaltar ett nordiskt ”core plus” fasighetsmandat åt SPK samt ett ”value add” mandat som är i sin avvecklingsfas . Fonderna investerar inom fyra nordiska länder i kontors-, butiks- och logistikfastigheter med god utvecklingspotential. SPK har valt Genesta för deras strukturerade investeringsprocess och mycket erfarna team med lokal kännedom.

JP Morgan AM

JP Morgan AM

JP Morgan förvaltar ett fastighetsmandat med inriktning mot Asia-Pacific regionen för SPK via en öppen fondstruktur. Fonden investerar i högkvalitativa fastigheter i attraktiva urbana lägen och med stabila kassaflöden. SPK har valt JP Morgan med anledning av deras tydliga och trovärdiga investeringsprocess i kombination med ett erfaret team med breda kontaktnät inom Asia-Pacific regionen.

Revelop

Revelop

Revelop förädlar och utvecklar kommersiella fastigheter i Stor-Stockholmregionen, med särskilt fokus på fastigheter som kan omvandlas till bostäder. Investeringsprocessen är välstrukturerad, aktiv förvaltning står i centrum och ett hållbarhetsperspektiv finns med genom hela förloppet. SPK har valt Revelop för deras särskiljande förvaltningsinriktning som drivs helt internt med ett mycket erfaret och kunnigt team.

Hedgefonder

Nordkinn

Nordkinn

Nordkinn är en räntefond med nordiskt fokus som strävar efter att leverera hög risk-justerad absolutavkastning. SPK har valt dem för att deras team i Norge och Sverige har bra och relevanta erfarenheter och för att deras organisation och förvaltningsstruktur borgar för ett ansvarsfullt risktagande.

Skog

Campbell Global

Campbell Global

Campbell Global förvaltar ett globalt skogsmandat åt SPK. Fonden investerar i skogsfastigheter inom OECD-länder samt VCA-projekt (Verified Carbon Assets). SPK valde Campbell Global för att de har lång och gedigen historik, många erfarna beslutsfattare, stabil ägare och ett attraktivt inslag med VCA som aktiv komponent i förvaltningen.