Nu skickar vi ut 2015 års pensionsbesked

Pension under utbetalning
Beskedet som skickades ut i samband med utbetalningen den 23 januari innehöll uppgifter om:

  • Din pension före och efter avdrag av skatt
  • Kontrolluppgift för inkomståret 2014

Pension under intjänande samt fribrev
Under vecka 10 skickas årets pensionsbesked samt årsbesked ut.
På pensionsbeskedet redovisar vi överskådligt dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön din arbetsgivare rapporterat in till oss per årsskiftet. Det är den i kombination med det du tjänat in tidigare som ligger till grund för dina pensionsförmåner. Nytt för i år är att vi även redovisar din intjänade pensionsrätt t o m december 2014. Årsbesked skickas ut till dig som valt att placera din kompletteringspension BTPK i SPK samt för dig som har en extra individuell tjänstepension i SPK. I detta redovisar vi hur värdet utvecklats under 2014.

Gå gärna in på Minpension.se för att se helheten.