Ny version av vår individwebb

Vi har lanserat en ny version av vår individwebb som innebär att alla försäkrade i SPK kan logga in med Mobilt BankID, tidigare kunde endast individer med aktiv anställning se sina förmåner. Om du är pensionär eller har pågående sjukfall kan du endast lämna samtycke, utveckling pågår för att visa mer.

Förtida pension enligt §8
Layout är förändrad för hur vi presenterar den preliminära beräkningen. Endast försäkrade födda 1966 och tidigare kan använda beräkningen enligt pensionsavtalets övergångsregler. Har individen BTPK individuell hos SPK visas även den i beräkningen.

Pensionsbesked
Layout är förändrad och uppdateras automatiskt när förändring sker i vårt försäkringssystem, exempelvis när ny lön anmäls till oss av din arbetsgivare. Aktuellt intjänat fribrev visas för ålders- och familjepension, utöver målförmån.

Samtycke
Försäkrade kan nu lämna eller återkalla sitt samtycke till SPK i inloggat läge.
Lämnat samtycke innebär att SPK har möjlighet att inhämta information från socialförsäkringsdatabasen digitalt. Exempelvis kan det röra sig om civilstånd, levnadsintyg eller uppgifter om utbetalning i pågående sjukärende.