Nya roller inom Finans

SPK genomför några roll-förändringar inom vår finansavdelning fr o m 1 oktober.

Maria Letmark
Maria lämnar sin roll som förvaltaranalytiker för att istället bli Hållbarhetsansvarig med ett operativt ansvar för såväl det externa som det interna arbetet med ESG-frågor. Marias nya roll är ytterligare ett steg i att förstärka SPKs förmåga och kompetens inom detta viktiga område.

Maria kommer formellt sett rapportera till VD i sin nya roll men samarbetet med kapitalförvaltnings-sidan kommer ändå vara omfattande då fokus för ESG-arbetet trots allt är relaterat till SPKs investeringar och våra externa förvaltare.

Jonas Arsjö
Jonas får en utökad roll och blir Team Leader Manager Research. Det innebär bland annat att han blir operativt ansvarig för kvalitet och process i valet av externa förvaltare samt ansvarig för kontakter och relationer med befintliga förvaltare. Detta gäller då för samtliga tillgångsslag.

Niclas Sundberg
Niclas tillträdde sin tjänst som Manager Researcher (förvaltaranalytiker) hos SPK den 1 september. Han har en lång erfarenhet av förvaltaranalys från tidigare anställningar hos bland annat MPIR, Deloitte och Mercer Investments Sweden. Niclas kommer att arbeta nära Jonas i hela processen kring vår förvaltaranalys.

Markus Lagerquist
Även Markus får en utökad roll och blir Investment Strategist vilket bland annat innebär att han blir operativt ansvarig för vår ALM-analys och process, från ax till limpa. I den utökade rollen ingår också ett operativt helhetsansvar för implementering av åtgärder relaterade vår investeringsstrategi.