Om du gör en pensionsprognos hos minPension kan den visa för låga värden avseende livsvarig ålderspension

MinPension har gjort vissa ändringar i sin prognosberäkning av BTP2. Ändringen innebär att prognosen kan visa för låga värden. SPK arbetar med att skicka data till minPension i enlighet med en ny överföringsstandard. När detta arbete är klart i början av nästa år kommer prognoserna att visa korrekta värden. Du kan alltid kontakta SPK för mer information.

Läs mer på https://blogg.minpension.se/2019/10/25/btp-eller-ftp-prognosen-kan-bli-for-lag/