Våra beslutande organ

Fullmäktige

SPKs högsta beslutande organ är Fullmäktige. Fullmäktige består av 16 ledamöter var och en med personlig suppleant. Hälften av ledamöterna representerar arbetsgivarna och den andra halvan är utsedd av Finansförbundet.

Styrelse

Tomas Hedberg, ordförande Swedbank
Roger Ljung, vice ordförande Swedbank
Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne
Camilla Linder, Swedbank
Elisabeth Liberg Sallanto, Swedbank
Eva Ratzmann (adjungerad), Swedbank
Magnus Carlehed, Swedbank
Patrik Meijer, Sparbanken Skaraborg

Ledande befattningar

Lars-Åke Vikberg, Verkställande direktör
Ulrika Carlström, chef för Försäkringsavdelningen
Malin Dahlman, chef för Riskavdelningen
Stefan Ros, chef för Finansavdelningen
Ci Lindström, chef för Operativa avdelningen

Peter Bredelius, juridik och compliance
Fredrik Löfgren, aktuarie
Henrik Persson, auktoriserad revisor
Petter Jonsson, revisor