Kontakt

Vill du kontakta oss så välj ärendetyp, fyll i ditt namn, din e-postadress och skriv vad ärendet gäller i meddelanderutan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Vi tar gärna emot synpunkter på det vi gör! Har du förslag på förbättringar eller vill ge annan återkoppling till oss, välj ärendetyp Idélåda för våra medlemmar nedan.

 

 

Omprövning av tjänstepension 

Om du inte är nöjd med vår handläggning eller har funderingar kring ditt ärende ska du i första hand vända dig till ansvarig handläggare och framföra dina synpunkter då det kan ha uppstått ett missförstånd som vi tillsammans kan klara upp.

Därefter eskaleras frågan enligt vår klagomålspolicy till berörd chef. Om du inte är nöjd med det beslut du får av SPK kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av allt som finns i ärendet sedan tidigare, dina synpunkter samt eventuellt nya handlingar och gör en ny bedömning av ditt ärende.

Om du vill begära en omprövning av handläggningen av din tjänstepension mejla till spk@spk.se och ange ”omprövning” i rubriken eller skriv till:
SPK
Försäkringschef
Box 54
101 21 Stockholm

Klagomål

Om du inte är nöjd med det svar du får kan ärendet prövas av oss på nytt, skriv då till SPKs:

Ansvarig för klagomål

Verkställande direktör
SPK
Box 54
101 21 Stockholm

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du pratat med i första hand. Du kan därefter förvänta dig en återkoppling inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt klagomål.
Om du fortfarande inte anser dig kunna acceptera SPKs beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

ARN prövar utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats>>.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
eller telefon 08-22 58 00
Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats>>.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende, läs mer på Sveriges Domstolars webbplats>>.

 

Besöksadress:

Wallingatan 2, Stockholm