Nyhetsarkiv - 2019-2014

2019-12-16

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2020

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 1,45 % under 2020. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 1,45 %.

2019-12-11

SPK skapar tillsammans med JP Morgan AM ett hållbart fondalternativ

I november lanserade JP Morgan fonden ”Global Bond Opportunities Sustainable” (GBOS) med SPK som grundinvesterare. Fonden är en variant på deras flagship-fond ”Global Bond Opportunities” och har kommit till som en direkt följd av vårt hållbarhetsarbete. I d... Läs mer >

2019-12-10

Frivilligt skatteavdrag 2020

Från och med januari 2020 kommer vi att låta föregående års frivilliga skatteavdrag ligga kvar till dess att du meddelat annat. Tidigare har SPK skickat ut brev för att fråga och påminna om att du ska se över skatten för det nya året. Vi ändrar nu våra ruti... Läs mer >

2019-12-05

Ny version av vår individwebb

Vi har lanserat en ny version av vår individwebb som innebär att alla försäkrade i SPK kan logga in med Mobilt BankID, tidigare kunde endast individer med aktiv anställning se sina förmåner. Om du är pensionär eller har pågående sjukfall kan du endast lämna sa... Läs mer >

2019-10-31

Om du gör en pensionsprognos hos minPension kan den visa för låga värden avseende livsvarig ålderspension

MinPension har gjort vissa ändringar i sin prognosberäkning av BTP2. Ändringen innebär att prognosen kan visa för låga värden. SPK arbetar med att skicka data till minPension i enlighet med en ny överföringsstandard. När detta arbete är klart i början av nästa... Läs mer >

2019-10-30

SPK välkomnar Danica Pension

Från och med september 2019 är SPK försäkringsgivare av Danica Pensions anställdas tjänstepensioner inom BTP2. Tidigare har pensionerna tryggats i Danske Banks Pensionsstiftelse. Vi tar nu över all hantering avseende anställda, tidigare anställda samt utbetaln... Läs mer >

2019-08-12

Information om behörighet för arbetsgivarinloggning

På hemsidan kan ni nu räkna ut en ny preliminär premie som stöd vid eventuell anställning, se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 eller göra utsökning/sammanställning enligt önskemål. Informationen går att ladda ned och konvertera till en excelfil. De... Läs mer >

2019-07-04

Fakturering i juli

Fr o m juli månad skickar SPK fakturor med underleverantör som skickar e-faktura till fakturasystem eller Swedbanks internetbank samt kuverterar och skickar postala fakturor till de som inte har möjlighet att ta emot e-faktura. Vi har genomfört gedigna test... Läs mer >

2019-06-24

Smidigare hantering kring intyg om rätt till utbetalning

SPK börjar nu använda sig av Försäkringskassans tjänst för person- och förmånsinformation, vilken möjliggör för anslutna parter som har behov och rätt att inhämta personuppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, att hämta uppgifter digitalt för ... Läs mer >

2019-06-17

Vi söker en senior risk- och rapporteringscontroller

Är du en senior riskcontroller som arbetat med kvalificerad rapportering, riskanalys och rimlighetsbedömning inom den finansiella sektorn? Vill du därtill ta stort ansvar inom en spännande förändringsresa i ett trivsamt företag som sitter centralt i Stockho... Läs mer >

2019-01-02

Information om pensionsutbetalningar i december

Information till dig som fått din pensionsutbetalning för december utbetalad till annat konto. Pension från SPK utbetalas till valfri bank via Swedbanks utbetalningssystem. Om du, för att få utbetalning från Radiotjänst i samband med ny reglering vid årsski... Läs mer >

2018-12-11

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2019

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,32 % under 2019. Även intjänade pensionsrätter där utbetalningen inte påbörjats, så kallade fribrevsvärden, höjs med 2,32 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden ... Läs mer >

2018-11-26

SPK förstärker

Swati Gajjar är sedan oktober anställd här på SPK. Hon arbetar inom Operations med riskkontroll och rapportering. Swati kommer närmast från Swedbank Robur där hon arbetat som riskanalytiker mot kapitalförvaltning. Hon har även arbetat inom Swedbank Group Risk.... Läs mer >

2018-06-20

Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2018-07-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 7,5 pbb till 8 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 30 333 kr/månad istället för 28 438 kr/månad. ... Läs mer >

2018-05-09

Lars-Åke Vikberg ny VD på SPK

Styrelsen i SPK har utsett Lars-Åke Vikberg till ny VD. Med lång erfarenhet inom pension, kapitalförvaltning och som tidigare VD för KPA Pension har Lars-Åke en utomordentlig bakgrund för att axla rollen som ny VD vid en tidpunkt när SPK står inför förändringa... Läs mer >

2018-03-19

Ny Försäkringschef – Kajsa Järnmalm

Kajsa Järnmalm är SPKs nya Försäkringschef. Hon tillträder sin tjänst i oktober. Kajsa kommer att ansvara för de försäkringsstrategiska frågorna och administrationen. Hon har tidigare arbetat på SPP, Länsförsäkringar och Movestic i olika ansvarsroller, med in... Läs mer >

2018-01-10

SPK har gjort det igen!

SPK är mycket glada och stolta över att för sjätte året i rad har vi vunnit IPE Awards pris för ”Best Pension Fund in Sweden” (2017). Domarnas motivering löd “A very well developed and aware risk management-based fund, with a very clear link between asset mana... Läs mer >

2017-12-20

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2018

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,12 % under 2018. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalningen inte påbörjats, höjs med 2,12 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden... Läs mer >

2017-09-11

SPK förstärker ytterligare för framtida rapportering

Idag välkomnar vi Katja Olatova till SPK. Hon kommer att arbeta som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling tätt tillsammans med både riskcontroller och den operativa aktuarien. Hon rapporterar till COO. Katja kommer närmast från F... Läs mer >

2017-05-04

SPK förstärker för framtida riskrapportering

SPK är glada över att ha anställt Otto Lundberg till den nya tjänsten Risk Controller inom SPK. Branschen och SPK står inför utmanande förändringar inom myndighetsrapportering och kravet på vår inhämtning av riskcontroll från våra partners ökar i samma takt. V... Läs mer >

2017-04-27

Artikel om SPKs ökade transparens

Läs artikeln "SPK takes external manager openness to the next level". Nordic Fund Selection Journal har intervjuat Stefan Ros, SPKs finanschef. Ladda ner artikel i pdf... Läs mer >

2016-12-14

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 januari 2017 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 5 % till 3 %. Återbäringsräntan används för att preliminärt fördela ut uppkommet överskott till alla försäkringar inom den premiebestämda försäkringen SPK Individuell. Återbä... Läs mer >

2016-12-14

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2017

Pensioner under utbetalning värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen långsiktigt ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. SPKs styrelse beslutar årligen i denna fråga. Pensionstillägget kan som högst mot... Läs mer >

2016-12-02

SPK vinner pris på IPE Awards

För femte året i rad vinner SPK "Best Pension Fund in Sweden". Vi alla på SPK är väldigt stolta. Domarnas motivering löd "This is a great fund that is reinventing itself. It is very cost efficient with a relatively simple setup that suits a small team". ... Läs mer >

2016-10-28

SPK ökar transparensen om våra förvaltare

Vi lever i en föränderlig värld och då tror vi inte att en enskild förvaltare är bäst hela tiden. Därför har SPK valt att aktivt välja förvaltare bland världens bästa för att tillgodose våra investeringsbehov. Investeringsstrategi, riskkontroll och aktiv uppfö... Läs mer >

2016-10-27

SPK CEO Peter Hansson #91 on this year’s Power 100 list

For the fifth iteration of the Power 100, CIO digs into the modi operandi of the global industry’s best innovators, collaborators, and talent developers. Power for asset owners is influence: the ability to shape a portfolio, implement new ideas, share those... Läs mer >

2016-10-17

Nytt och effektivare sätt för förvaltare att bli analyserade av SPK

Många förvaltare världen över vill få kontakt med SPK och visa sina investeringsidéer och resultat. För att både SPK och förvaltaren ska kunna hantera detta effektivt har vi öppnat en länk där förvaltarna kan besvara några grundläggande frågor och direkt få be... Läs mer >

2016-09-05

Omval på samtliga ledamöter i TPF

Vid dagens årsmöte i Tjänstepensionsförbundet omvaldes Kjell Norling, Marie Hagstedt och Gunnar Balsvik som styrelseledamöter och Peter Hansson till ordförande.

2016-03-30

SPK förstärker finansenheten

SPK har rekryterat Jonas Arsjö till finansenheten. Han kommer ha ett huvudansvar för SPKs förvaltaranalys inom alternativa investeringar och räntebärande placeringar. Jonas Arsjö har mångårig erfarenhet som senior investeringskonsult på den svenska marknade... Läs mer >

2016-02-25

Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgivare har rapporterat till oss. Du kan även se vad SPK eventuellt betalar ut vid långvarig sjukdom och vid dödsfall. ... Läs mer >

2016-02-22

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 mars 2016 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 13 % till 5 %. Konsolideringsgraden i SPK Individuell var över 120 % både vid utgången av 2013 och 2014 varför återbäringsräntan höjdes från 8 % till 11 % i november 2014 samt från... Läs mer >

2015-12-18

Pensionstillägget 2016 är klart

Pensioner som börjat betalas ut 2014 eller tidigare samt intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, räknas inte upp utan lämnas tills vidare oförändrade. Förra året beslutade SPK att låta pensionerna vara oförändrade 2015 trots att KPI sjönk med 0,38... Läs mer >

2015-11-23

SPK tog hem det igen – fjärde året i rad!

Förutom detta blev vi shortlistade i ytterligare fyra klasser. - Portfolio Construction Europe - Risk Management Europe - Specialist Investment Manager Europe - Det mest presigefyllda priset i Europa - Best European Pension Fund 2015 Domarnas kommenta... Läs mer >

2015-10-22

Ci Taylor Operativ chef på SPK

Ci Taylor anställdes den 21 september som operativ chef på SPK:s nya Operativa enhet. Hon kommer att leda de icke rörelsedrivande verksamheterna såsom ekonomi, IT, HR, säkerhet och rapportfunktioner. Hon kommer närmast från ett jobb som affärsdirektör på Pr... Läs mer >

2015-06-10

Ny Försäkringschef på SPK

Vi är glada att ha rekryterat Malin Kindbom till ny försäkringschef. Malin har en gedigen bakgrund inom pension och specifikt kollektivavtalad tjänstepension och kommer närmast från Skandikon. Bland tidigare erfarenheter finns arbetet att bygga upp och utveckl... Läs mer >

2015-05-22

SPK vinner fler internationella priser

SPK lyckades bra på tidningen aiCIOs European Innovation Awards i London i förra veckan. SPK har nominerats tre år i rad och i år vann vi kategorin Portfolio Construction för framtagandet och implementeringen av vår nya kapitalförvaltningsstrategi. ... Läs mer >

2015-04-23

13 % i återbäringsränta fr.o.m. 1 maj 2015 i SPK Individuell tjänstepension

Återbäringsräntan bestäms med hänsyn till vår kollektiva konsolidering, dvs. vår buffert för att klara variationerna i kapitalavkastning och våra försäkringsrisker. Tack vare fortsatt gott resultat i vår kapitalförvaltning och en kollektiv konsolidering på ... Läs mer >

2015-03-02

Nu skickar vi ut 2015 års pensionsbesked

Pension under utbetalning Beskedet som skickades ut i samband med utbetalningen den 23 januari innehöll uppgifter om: Din pension före och efter avdrag av skatt Kontrolluppgift för inkomståret 2014 Pension under intjänande samt fribrev Under vecka... Läs mer >

2014-12-19

Pensionstillägget för 2015 är klart

2014-12-19

Överskott i 2014 års preliminära riskpremie

2014-11-21

SPK vinner priser!

IPE Awards delade, den 20 november, ut sina årliga priser inom pensionsområdet i Europa. I år tog vi hem hela tre priser. För tredje året i rad vann vi "Best Pension Fund in Sweden" och blev dessutom bästa "Portfolio Construction" och Europas bästa "Risk Manag... Läs mer >