Nyhetsarkiv - 2020

2020-12-18

SPK omvandlas

Sparinstitutens pensionskassa (SPK) har idag fått tillstånd av Finansinspektionen att omvandlas till tjänstepensionsförening den 1/1-2021. Föreningen kommer vid samma tillfälle att namnändras till SPK Pension Tjänstepensionsförening.

2020-12-17

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2021

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 0,39 % under 2021. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 0,39 %. Har du anmält extra skatte... Läs mer >

2020-11-02

Pensionsprognos hos Minpension

I samarbete med Minpension kan vi nu leverera uppgifter till dig som har förstärkt tjänstepension - SPK individuell, som din arbetsgivare tecknat hos oss. Är försäkringen under pågående inbetalning skickar vi aktuellt pensionskapital inklusive premieuppgift oc... Läs mer >

2020-11-02

SPK höjer återbäringsräntan till 4% per 1 november

Tack vare god avkastning under året höjer SPK återbäringsräntan från 3% till 4% per 1 november. Höjningen avser SPK individuell.

2020-10-22

Bra avkastning och förbättrad konsolideringsgrad

Avkastningen för årets första nio månader uppgick till 7,3 %. Marknadsutvecklingen har varit dramatisk under perioden till följd av coronapandemin men SPK har hittills klarat turbulensen bra, delvis på grund av en relativt försiktig riskprofil vid ingången av ... Läs mer >

2020-04-06

Information gällande påverkan på din tjänstepension till följd av coronaviruset/covid 19

Vi befinner oss alla i en utmanande situation till följd av coronaviruset/covid 19 med många insjuknade, omfattande restriktioner och stora svängningar på de finansiella marknaderna. Några av våra medlemmar har hört av sig till oss på SPK med frågor om hur sit... Läs mer >

2020-03-06

Nu blir pensionsprognosen hos minPension mer tillförlitlig för dig som har en aktiv anställning och har ditt pensionssparande hos SPK

Tillsammans med minPension har vi arbetat fram bättre möjligheter för dig att göra pensionsprognoser hos minPension. Hittills har din pensionsprognos för den förmånsbestämda delen, enligt BTP2, riskerat att visa en för låg prognos, då den endast har varit ... Läs mer >

2020-03-03

Viktig information till arbetsgivare

Vi har uppmärksammat att våra fakturor avseende mars med förfallodatum 2020-02-28 inte blivit korrekt distribuerade. Vi ber er därför logga in på hemsidan: https://arbetsgivarwebb.spk.se/ArbetsgivareLogin/Login för att hämta fakturan själva, alternativt mej... Läs mer >

2020-02-20

I samarbete med T.Rowe Price lanseras ytterligare ett hållbart fondalternativ

I början av februari 2020 lanserade T.Rowe Price fonden ”Sustainable Global Growth Equity” med SPK som grundinvesterare. Den nya fonden är en variant av deras flagship-fond ”Global Growth Equity” och tar i hög grad hänsyn till vår hållbarhetspolicy. SPKs hå... Läs mer >

2020-01-09

SPK blir undertecknare av FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Som en del av vårt pågående arbete för hållbara investeringar har SPK nu blivit undertecknare av PRI, det vill säga av FN understödda principer för ansvarsfulla investeringar. PRI är ett internationellt och globalt nätverk av kapitalförvaltare, kapitalägare... Läs mer >