Efterlevandeskydd

Familjepension

Har du haft lön över 7,5 inkomstbasbelopp under din anställning har du tjänat in familjepension. Om du avlider betalas familjepensionen ut till efterlevande maka, make, sambo eller registrerad partner så länge han eller hon lever och till barn fram till 21 år. Familjepensionen kan inte väljas bort utan är ett obligatoriskt moment.

Familjepensionen upphör om den efterlevande gifter om sig/blir sambo innan hon eller han fyllt 60 år. Sambo kan endast vara förmånstagare till familjepension intjänad efter 1996.

Har du SPK individuell med återbetalningsskydd kan du inte ändra detta när utbetalningen har startat.

Kontakta oss för mer information>>.