Inför pension

Har du funderingar inför din pension? Här får du information om vad du behöver tänka på.

Bestäm tidpunkt

Bestäm tidpunkt när du vill gå i pension. För att göra beslutet enklare kan du gå in på www.minpension.se>> och få en bra överblick. Här kan du testa dig fram och se hur stor pensionen blir om du går i pension tidigt eller jobbar kvar länge.

Gå i pension enligt §8?

Är du född 1966 eller tidigare och har varit anställd i banken 5 år innan pensionsavgång har du möjlighet att gå i pension före 65 år. Är du född 1958-1961 kan du gå i pension från 62 års ålder och är du född 1962-1966 kan du gå i pension från 63 års ålder. Logga in på individ.spk.se>> med Bank-ID för att se preliminärt pensionsbelopp per olika datum. Du kan även kontakta SPK så skickar vi ut en preliminär beräkning med postengången eller Kivra.

Prata med arbetsgivaren/Anmäl §8 avgång

Meddela din arbetsgivare senast 6 månader innan planerad pensionsavgång. Arbetsgivaren skickar sedan in en bekräftelse på §8 avgången till SPK senast 3 månader innan pensionen ska börja betalas ut.

Anmäl andra uttag

Anmäl uttag hos eventuella andra pensionsinstitut, privat pensionssparande och uttag av den allmänna pensionen.

För mer information: www.pensionsmyndigheten.se>>

Statlig inkomstskatt

När du tar ut flera pensionsförsäkringar samtidigt kan du komma över gränsen för statlig inkomstskatt. Kontakta skatteverket eller gå in på www.skatteverket.se>> för mer information.

Pensionens storlek

Brev om pensionens storlek skickas ut 3 månader innan pensionsavgång både vid avgång enligt §8 och vid 65 år. Observera att det är slutlönen och tjänstetiden som avgör storleken på pensionen.

Välj utbetalningstid för del av pensionen

Välj utbetalningstid för din BTPK genom att besvara det ”aktualiseringsbrev” som skickas ut från SPK, kortast uttagstid är 6 månader. Ålderspensionen som även kallas BTP kan endast betalas ut så länge du lever.

Välj utbetalningskonto

Meddela Swedbank eller Sparbankerna vilket konto du vill ha din pension insatt på, oavsett vilken bank du har. Du kan anmäla ditt kontonummer på tre olika sätt:

1. Gå in på www.swedbank.se/kontoregister>> och anmäl konto med eller utan Bank-ID/Elektronisk legitimation

2. Ring telefonbanken (om du är kund i Swedbank eller Sparbank och har Telefonbanken som tjänst)

3. Gå in på närmaste Swedbank/Sparbankskontor