Pensionstillägg

Pension enligt BTP som SPK betalar ut höjs i takt med inflationen genom att grundpensionen, som fastställs i samband med att du går i pension, uppräknas med hjälp av ett så kallat pensionstillägg.

I slutet av varje år fattar SPK beslut om storleken på pensionstillägget för nästkommande år.

SPK följer BAO och Finansförbundets rekommendation om att pensionstillägget ska följa förändringen i Konsumentprisindex (KPI).

KPI tas fram av Statistiska Centralbyrån och åskådliggör förändringar i penningvärdet.

SPK meddelar eventuell höjning av pensionstillägget i slutet av december varje år.