Utbetalning

SPK betalar ut din pension den 25:e varje månad till det konto som du har anmält. Infaller den 25:e på en lördag, söndag eller helgdag betalas pensionen ut vardagen före.

I normalfallet gör SPK skatteavdrag med 30 procent på utbetalda pensioner. Skatteavdraget skiljer sig åt beroende på när du går i pension och om pensionen från SPK är din huvudsakliga inkomst eller inte.

Har du inte registrerat en e-mailadress hos Swedbank.se så skickas insättningsbesked ut per post några dagar innan du får din första pensionsutbetalning eller när pensionsbeloppet ändras.

Vanliga frågor och svar

Hur anmäler jag mitt kontonummer?

Meddela Swedbank eller Sparbankerna vilket konto du vill ha din pension insatt på, oavsett vilken bank du har. Du kan anmäla eller ändra ditt kontonummer på tre olika sätt:

 • Gå in på www.swedbank.se/kontoregister>> och anmäl konto med eller utan elektronisk legitimation/Bank-ID
 • Ring telefonbanken (om du är kund i Swedbank eller Sparbank och har Telefonbanken som tjänst)
 • Gå in på närmaste Swedbank/Sparbankskontor
Hur får jag information om pensionens storlek?

På vår hemsida kan du se dina kommande och redan utbetalda förmåner under året via Logga in privatperson. Utbetalningsspecifikation skickas ut några dagar innan du får din första pensionsutbetalning eller när pensionsbeloppet ändras.

Logga in med e-legitimation på https://cap3025.itella.se/eDokument/ och se din kontrolluppgift och ditt insättningsbesked.

Pensionstillägget kan tidigast visas på vår hemsida, innanför inloggning, den 17 januari om du loggar in med BankID.

När får jag min kontrolluppgift?

Kontrolluppgiften finns publicerad innanför inloggningen ”Logga in privatperson” https://individ.spk.se/mobil/EmployeeLogin/Login den 17 januari. I januari varje år ingår kontrolluppgiften för föregående års pensionsutbetalningar i utbetalningsspecifikationen som skickas ut i samband med utbetalningen i januari. Du har uppgifterna per post senast 31 januari.

När gör SPK avdrag enligt skattetabell?

Utgör pensionsutbetalningen från SPK din huvudsakliga inkomst är vi skyldiga att göra skatteavdrag enligt skattetabell (exempelvis vid förtida avgång enligt §8).

SPK skickar ut en skatteblankett i samband med avgången där du får ange gällande skattetabell och returnera blanketten till SPK. Du har även möjlighet att göra ett extra skatteavdrag, utöver tabellskatt, genom att ange ett belopp i kronor.

När gör SPK avdrag för s.k. sidoinkomst?

SPK drar skatt med 30 procent när din huvudsakliga inkomst betalas ut av Pensionsmyndigheten eller annat pensionsinstitut. Det är normalfallet vid förtida uttag av fribrev före 65 år, uttag av pension från 65 år och uppskjutna uttag efter 65 år.

Är däremot pensionen från SPK din huvudsakliga inkomst ska skatteavdrag göras enligt gällande skattetabell. Du har även möjlighet att göra ett extra skatteavdrag, utöver tabellskatt, genom att ange ett belopp i kronor.

Hur ändrar jag mitt skatteavdrag?

Önskar du ändra skatteavdraget vänligen skriv ut bifogad blankett och ange namn, personnummer och önskat skatteavdrag och skicka den till SPK.

När du gör ett extra frivilligt skatteavdrag ligger önskat belopp kvar till dess att du meddelar annat.

Ladda hem blankett för skatteavdrag >>

Vad gäller om jag bor utomlands?

Adressändring

Bor du utomlands och byter adress, behöver du anmäla den nya adressen till SPK. Du kan meddela oss uppgifterna per mail eller per post. Tänk också på att anmäla ditt nya Skatteregisteringsnummer (TIN) till SPK om du flyttar.

Levnadsintyg

Om du bor utomlands och har pension från SPK behöver du årligen intyga att du lever eftersom vi inte får uppdatering per automatik från Skatteverket.
Du kan göra detta på tre sätt.

 • Lämna ditt samtycke här>> 
  Genom att fylla i detta formulär lämnar du samtycke för SPK att inhämta personuppgifter i samband med hantering av dina försäkringsärenden hos SPK.
 • Mejla blanketten levnadsintyg som du hittar här>>
  Du fyller i blankettens övre del. Blankettens nedre del fylls i av ambassad, konsulat, polismyndighet etc. Observera att underskriften inte får vara äldre än 30 dagar när den ankommer SPK.
 • Besök oss på Wallingatan 2, Stockholm
  Besökstid 9:00 – 16:00 helgfri vardag. Medtag giltig legitimation.

Observera att du måste ha ett svenskt konto för förmedling av pengarna. Har du inget svenskt konto kontakta oss för mer information.

Skatt

Bor du utomlands ska du begära ett särskilt skattebeslut (SINK) från Skatteverket och skicka beslutet till SPK. Det är viktigt att SPK står som utbetalare på underlaget du får av Skatteverket. Du kan mejla eller posta underlaget från Skatteverket till SPK.

SPK är skyldiga att meddela TIN nummer – Tax Identification Number i kontrolluppgiften till Skatteverket för medborgare bosatta inom EU/EES. Du kan kontrollera formatet på ditt TIN nummer på EU kommissionens hemsida>> innan du uppger detta till SPK.