Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2019

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,32 % under 2019. Även intjänade pensionsrätter där utbetalningen inte påbörjats, så kallade fribrevsvärden, höjs med 2,32 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2017 till september 2018.