Smidigare hantering kring intyg om rätt till utbetalning

SPK börjar nu använda sig av Försäkringskassans tjänst för person- och förmånsinformation, vilken möjliggör för anslutna parter som har behov och rätt att inhämta personuppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, att hämta uppgifter digitalt för de individer som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet.

Detta innebär för dig som individ att du själv inte behöver skicka in exempelvis levnadsintyg eller intyg om utbetalning från försäkringskassan för att få rätt till fortsatt utbetalning, om dessa uppgifter istället går att inhämta direkt från Försäkringskassan.

För att SPK ska kunna inhämta uppgifterna från Försäkringskassan behöver vi ditt samtycke. Detta lämnar du enkelt genom att skicka in detta formulär. Samtycket kan du skicka in redan nu, så registrerar vi det och inhämtar dina uppgifter digitalt framöver när du har ett aktuellt pensionsärende hos oss.

För er som är utlandsbosatta och ska lämna levnadsintyg under hösten 2019, för att ha rätt till fortsatt utbetalning under 2020, kan med fördel lämna in samtycke redan nu, så inhämtar vi Pensionsmyndighetens levandsintyg digitalt istället för att skicka separat blankett senare i höst.