SPK är skyldiga att dra inkomstskatt på pensionsutbetalning från och med 2022-01-01 om du är bosatt i Portugal eller Grekland

Det är viktigt att du meddelar SPK om du fått nytt beslut om SINK – särskildinkomstskatt för utomlandsbosatta, om du är bosatt i Portugal eller Grekland, då skatteavtalen är uppsagda per 2021-12-31. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.