SPK förstärker för framtida riskrapportering

SPK är glada över att ha anställt Otto Lundberg till den nya tjänsten Risk Controller inom SPK. Branschen och SPK står inför utmanande förändringar inom myndighetsrapportering och kravet på vår inhämtning av riskcontroll från våra partners ökar i samma takt. Vi vill gärna stå i framkant när vi ser behovet av riskrapportering och anställer därmed ytterligare en controller inom rapportering och denna gång med inriktning på risk.

Otto är nyutexaminerad civilingenjör inom inriktning Industriell Ekonomi med inriktning risk. Fokus för inriktningen på Ottos studier har varit att lösa finansiella problem med matematiska modeller och därmed koppla på riskanalys. Utbildningens grund är matematik (differentialekvationer, multivariatanalys), numeriska metoder (Monte Carlo, Enterprise Risk Management) och optimering (modellering, simulering).

Otto kommer att stödja SPK med Risk Controlling och rapportera till COO tillsammans med övriga funktioner inom Operations såsom Ekonomi, Rapportering, HR, IT (drift, utveckling), Säkerhet, IT-säkerhet, Inköp och Lokal.

Vi välkomnar varmt Otto som påbörjade sitt arbete den 2017-04-22