Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 3%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 4% till 3% fr o m 1 november.

Sänkningen avser SPK Individuell.