SPK Individuell

Har du gjort något BTPK-val för dina pengar? Har du förstärkt pension? Om du väljer SPK placeras pengarna i SPK Individuell.

Trygga händer

Är du måttligt aktiv i ditt pensionssparande samtidigt som du vill få en bra avkastning utan att behöva ta för stora risker med ditt sparande? Då är SPK Individuell ett bra alternativ. SPK Individuell är en så kallad traditionell försäkring som garanterar dig en årlig ränta på två procent samtidigt som du får ta del av SPK:s eventuella överskott. Våra låga avgifter är dessutom en stor fördel som påverkar din framtida pension i positiv riktning.

Låga avgifter

Våra låga avgifter är en fördel som påverkar din framtida pension i positiv riktning. För närvarande utgår en premieavgift på 0,2575 % av bruttopremien och en förvaltningsavgift på 0,35 % per år av pensionskapitalet samt en administrationsavgift på 0,75 % för utbetalt bruttobelopp vid utbetalning. Kostnaderna tas ut månatligen från din försäkring och redovisas i ditt årliga pensionsbesked.

Återbäringsränta

Under de senaste tio åren har genomsnittet på återbäringsräntan legat på 5,4 procent och i diagrammet nedan redovisas de årliga siffrorna.