Om SPK

Vad är SPK?

SPK är en pensionskassa som bildades 1944 med enda syfte, att säkerställa och garantera kollektivavtalad tjänstepension inom BTP-avtalet till våra medlemmar. SPK är en förening och har därför inte något vinstintresse utan enda fokus är att så effektivt som möjligt skapa värden för medlemmarna.

Det är viktigt att medlemmarna har förtroende för oss och att vi har olika sätt att säkerställa att de som går i pension (eller blir sjuka) får de förmåner som bestämts på våra föreningsstämmor.

Vad gör SPK?

Vi har tre huvuduppgifter. Vi tar in premier från arbetsgivarna, skapar mervärde genom kapitalförvaltning och betala ut pensioner och andra ersättningar till förmånstagarna.

SPKs strategi har sedan länge varit att ha en oberoende, slimmad och supereffektiv förvaltning av pensioner för att optimera medlemsnyttan. Med en liten organisation, snabba beslutsvägar och ett agilt tänkande strävar vi hela tiden att anpassa oss till nya förutsättningar.  Vår storlek ger oss många  fördelar. Vi är tillräckligt stora för att ha ekonomiska resurser men tillräckligt små för att agera med snabba förändringar i praktiken.

Vad tycker andra om SPK?

Trygghet och förtroende är viktigt när man hanterar pensionsmedel. Regelstrukturen inom pensionsområdet är komplext och vår ambition är att ligga långt fram beträffande den tekniska utvecklingen. Vi vill inte ligga i någon gråzon utan vill hantera reglerna med god marginal. Ett exempel är vårt internt utvecklade riskhanteringssystem som vunnit flera internationella priser. Den internationella branschtidningen IPE delar årligen ut priser till Europas bästa pensionsförvaltare och SPK har de senaste åren vunnit priser såsom Bästa innovation i Europa, Bästa riskmanagement systems i Europa och de senaste fyra åren för Bästa svenska pensionsinstitut.