Tjänstepension hos SPK

Vad gör SPK för sina medlemsföretag? Tjänstepensionen är en viktig del av anställningsavtalet som finansieras av dig som arbetsgivare. Vi förvaltar och administrerar BTP-avtalet utifrån våra värderingar, enkelt, nära och effektivt, så både du som arbetsgivare och dina anställda kan känna trygghet.

Mycket nöjda medlemmar

Vi är måna om att leva upp till dina förväntningar och mäter årligen vad kunderna tycker om oss. Generellt sett har vi höga betyg och kommer även fortsättningsvis göra allt för att försvara dessa omdömen.

Effektiva och personliga

Vi är en liten och effektiv organisation som i nästan 80 år ägnat oss åt pensioner. Idag administrerar och förvaltar vi tjänstepensioner för anställda i Swedbank och Sparbankerna och andra närstående företag på finansmarknaden. Hos oss får ni personlig service med hög kompetensnivå. Hos oss kan en och samma person hjälpa dig med såväl administrativa frågor som agera bollplank i olika frågor som rör dina anställdas tjänstepensioner.

Service och stöd

Vår målsättning är att du aldrig ska behöva vänta i kontakten med oss. Det gör att det inte finns några enskilda medarbetare med kundansvar utan du kan med fördel vända dig till oss alla. I pensionspremierna ingår inte bara betalning för de faktiska pensionsförmånerna utan också viss annan service.

Fråga om nästan allt

Våra specialister inom försäkringsadministrationen ser till helheten och kan besvara dina frågor, både rent administrativa gällande till exempel företagets fakturor, och mer specifika om BTP-avtalet och de anställdas tjänstepensioner. Vi lämnar även försäkringsinformation till kundombud och försäkringsbolag via fullmakt samt gör beräkningar av frilagd premie med mera. Däremot ägnar vi oss inte åt ren rådgivning.

Beräkningar

Vi hjälper dig gärna att beräkna kostnaderna om en anställd vill sluta i förtid eller ändra pensionsåldern. Inget ärende är för stort eller för litet för oss på SPK. Om du önskar en beräkning, är du välkommen att kontakta oss.

Extra tjänstepension

Vill ni premiera en anställd med en extra tjänstepension eller om ni erbjuder bruttolöneavstående mot pension. Då kan ni välja vår premiebestämda traditionella försäkring, SPK Individuell, som ett komplement till övriga förmåner inom BTP-avtalet.

Bli medlemsföretag

Vill ni ansöka om medlemskap i SPK och undrar vad som gäller.

Läs mer under Bli medlemsföretag >>