Inloggning för arbetsgivare

På hemsidan kan ni nu räkna ut en nyinträdespremie som stöd vid eventuell anställning, samt se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 för enskild individ eller göra utsökning/sammanställning av totala premier kr/år för t.ex. ledningsgrupp.
Informationen går att ladda ned och konvertera till en excelfil. Det går även att ge behörighet till intern försäkringsrådgivare för anställdas pensionsbesked. Fullmakt>> för firmatecknare om vem som att ska ha tillgång till uppgifterna ska mejlas eller sändas i original till oss för registrering.

Glöm inte att meddela oss när fullmakt för anställd ska återkallas eftersom inloggning sker med individuellt Mobilt Bank-ID.