Tjänstledig

Föräldraledig

Under din föräldraledighet betalar din arbetsgivare premien som vanligt till din tjänstepension. Din föräldraledighet måste dock infalla inom de första 18 månaderna efter ditt barns födelse eller adoption. Tar du din föräldraledighet senare krävs att du får föräldrapenning från Försäkringskassan för att du ska få behålla oförändrade förmåner enligt BTP2 såsom sjuk- och efterlevandepension.

Annan tjänstledighet

När du är tjänstledig för studier eller annat skäl som godkänts av din arbetsgivare kommer vi att få in en anmälan och ditt pensionsintjänande upphör tills du är tillbaka i tjänst. Däremot kan din arbetsgivare fortsätta att betala in premier till din sjuk- och efterlevandepension under tjänstledigheten. Se till att få information om hur det ligger till just i ditt fall. Om inga premier betalas in omfattas du ändå av ett så kallat efterskydd i tre månader om något skulle hända dig.