Samtycke till inhämtning av personuppgifter

Härmed samtycker jag till att SPK får inhämta mina personuppgifter från Socialförsäkringsdatabasen, i samband med hantering av mina försäkringsärenden hos SPK.

Genom att fylla i detta formulär lämnar du samtycke för SPK att inhämta personuppgifter i samband med hantering av dina försäkringsärenden hos SPK.

Återkalla samtycke

Genom att fylla i detta formulär återkallar du samtycke och SPK kan inte längre inhämta dina personuppgifter i samband med försäkringsärenden.

SPK behandlar inom ramen för sin verksamhet personuppgifter, som personuppgiftsansvarig, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Vänligen se sidan Personuppgifter för ytterligare information om behandlingen av personuppgifter inom SPK och Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.