BTPK

Din arbetsgivare betalar, beroende av din ålder, varje månad in 2 eller 4 % av din pensionsmedförande lön till din BTPK-försäkring. Detta är ett komplement till den förmånsbestämda ålderspensionen>>. Premien betalas från det att du fyller 25 år.

Du kan påverka placeringen av de pengar som betalas in och bestämma om det ska finnas ett återbetalningsskydd i försäkringen. Hur stor pensionen blir bestäms av:

  • hur mycket du har sparat
  • under hur lång tid
  • hur hög eller låg avkastningen har varit
  • kostnader i försäkringen
  • under hur lång tid du väljer att ta ut din pension.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Hur du ska välja vet bara du själv och beror på hur aktiv du vill vara i ditt val och hur stor risk du är benägen att ta. Ju högre risk desto större möjlighet till hög avkastning, men också större krav på att vara aktiv i ditt sparande. Du kan välja att placera dina pengar i SPK Individuell>> som är ett tryggt placeringsalternativ i traditionell försäkring med en garanterad ränta på 2 procent samt del i ett eventuellt överskott. Då behöver du inte tänka på att bevaka ditt sparande.

När vill du ha dina pengar?

När du går i pension väljer du själv när och under hur lång tid du vill att din BTPK ska betalas ut. Från 55 års ålder kan du börja ta ut dina pengar och du kan välja under hur lång tid pensionen ska betalas ut, dock inte kortare tid än 6 månader.

Skydda din familj om du skulle avlida?

Du bestämmer själv om du vill att det ska finnas ett återbetalningsskydd i din försäkring. Med ett återbetalningsskydd betalas försäkringen ut till din familj om du avlider innan alla pengar är utbetalda. De får samma belopp som du skulle ha fått och under lika lång tid som du bestämt, dock aldrig längre än totalt 20 år. Det är i första hand din make, maka,  sambo eller registrerad partner som får pengarna och i andra hand dina barn som får dela lika. Går du bort innan pensionen betalats ut i sin helhet, får din familj BTPK-pension med samma belopp under så lång tid som återstår av den avtalade utbetalningstiden dock längst intill 20 år efter det att pensionen börjat betalas ut.

Med ett eventuellt återbetalningsskydd blir din egen framtida pension något lägre och du kan när som helst välja bort eller lägga till denna del. Om du väljer att teckna ett återbetalningsskydd i samband med att du gifter dig, blir sambo eller får barn omfattas hela försäkringens värde det vill säga även de premier som betalats in innan du genomförde förändringen. Du kan däremot inte välja till ett återbetalningsskydd om du redan börjat ta ut din pension.