Förtida avgång

Förtida avgång enligt §8

För anställda födda 1958 till och med 1961 krävs att 62-års ålder uppnås och för födda 1962 till och med 1966 krävs att 63-års ålder uppnås innan en förtida avgång enligt §8 kan bli aktuell. Ett krav är att den anställda varit sammanhängande anställd under 5 år hos samma arbetsgivare.

Avgång enligt §8 sker på den anställdes initiativ. Han eller hon måste säga upp sig eller komma överens med arbetsgivaren om deltid sex månader innan planerad avgång med pension. Den anställde får inte vara sjuk dvs uppbära någon form av sjukpension.

Pensionens storlek beräknas på den pensionsmedförande lönen, tjänstetiden samt hur långt det är kvar till den anställdes 65-årsdag. Den förtida avgången enligt §8 påverkar den anställdes framtida pension från 65 år. Den blir lägre än vad den skulle ha varit om han eller hon jobbat fram till 65 år. I tabellen nedan kan du se hur uträkningen går till.

Ålderspension före 65 år enligt § 8
Pensionsgrundande lön Ålderspension i % före 65 år Ålderspension i % efter 65 år
– 7,5 inkomstbasbelopp K x 72 K x 10
7,5-20  inkomstbasbelopp K x 72 K x 65
20-30 inkomstbasbelopp K x 36 K x 32,5

Fotnot: * K = 1 – m/360 där m är det antal månader som återstår till gängse pensionsålder vid 65. * Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Vid kortare pensionsgrundande tjänstetid än 360 månader reduceras pensionsnivåerna ovan.

Den anställde kan själv göra en preliminär beräkning av storleken på pension enligt § 8 vid olika tidpunkter genom att logga in på individ.spk.se>> med mobilt Bank-Id.