Vår konsolideringspolicy

Premiebestämd pension

Konsolideringsgraden skall ligga i ett intervall mellan 100 och 120 procent, med målnivå 110 procent. Om konsolideringsgraden ligger utanför intervallgränserna skall VD behandla frågan och eventuellt vidtaga åtgärder för att nivån skall förväntas återgå till intervallet inom 36 månader. VD har möjlighet att vidta åtgärder även om konsolideringsgraden ligger inom intervallgränserna om detta är påkallat ur exempelvis avkastningssynpunkt. Eventuella beslut om åtgärder ska anmälas till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Förmånsbestämd pension

Konsolideringsgraden skall ligga i ett intervall mellan 115 och 170 procent, med målnivå 150 procent. Om konsolideringsgraden ligger utanför intervallgränserna skall styrelsen behandla frågan och vidtaga åtgärder för att nivån skall förväntas återgå till normalintervallet inom 36 månader. Utbetalning- och uppräkning av pensionstillägg för pensionärer får beslutas om den kollektiva konsolideringsgraden uppgår till minst 107 procent beaktat beslut om utbetalning- och uppräkning. Fribrevsuppräkning för aktiva och fribrevshavare får beslutas om den kollektiva konsolideringsgraden uppgår till minst 115 procent beaktat beslut om fribrevsuppräkning. Premierabatt och annan användning av överskott får beslutas om konsolideringen överstiger 150 procent beaktat beslut om premierabatt och annan användning av överskott.