SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2018-02-19

Ny Försäkringschef

Idag slutar vår Försäkringschef Malin Kindbom och går vidare till ett nytt spännande uppdrag. Vi har redan rekryterat hennes efterträdare. Vi kommer att presentera dennes namn innan sommaren.

2018-01-10

SPK har gjort det igen!

SPK är mycket glada och stolta över att för sjätte året i rad har vi vunnit IPE Awards pris för ”Best Pension Fund in Sweden” (2017). Domarnas motivering löd “A very well developed and aware risk management-based fund, with a very clear link between asset management and objectives”.

2017-12-20

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2018

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,12 % under 2018. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalningen inte påbörjats, höjs med 2,12 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2016 till september 2017.

2017-09-11

SPK förstärker ytterligare för framtida rapportering

Idag välkomnar vi Katja Olatova till SPK. Hon kommer att arbeta som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling tätt tillsammans med både riskcontroller och den operativa aktuarien. Hon rapporterar till COO. Katja kommer närmast från FCG där hon arbetat som Associate med inriktning mot finansbranschen. Dessförinnan har hon en bakgrund från försäkringsbranschen som redovisningscontroller hos Länsförsäkringar och Movestic. Katja är civilekonom inom företagsekonomi och fortbildat sig inom IFRS och försäkringsrörelserätt.

Nyckeltal december 2017

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

3%

3%

138%

10,6

image

Årets Attitydundersökning visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar