SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2016-12-14

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2017

Pensioner under utbetalning värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen långsiktigt ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. SPKs styrelse beslutar årligen i denna fråga. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex (KPI).

2016-12-14

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 januari 2017 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 5 % till 3 %. Återbäringsräntan används för att preliminärt fördela ut uppkommet överskott till alla försäkringar inom den premiebestämda försäkringen SPK Individuell. Återbäringsräntan fastställs genom att vi gör en prognos över förväntad avkastning. Även om konsolideringen just nu ligger kring målnivån 110 % sänker vi återbäringsräntan till 3 % eftersom vi sannolikt går in i en period med lägre avkastning.

2016-12-02

SPK vinner pris på IPE Awards

För femte året i rad vinner SPK "Best Pension Fund in Sweden". Vi alla på SPK är väldigt stolta. Domarnas motivering löd "This is a great fund that is reinventing itself. It is very cost efficient with a relatively simple setup that suits a small team".

2016-10-28

SPK ökar transparensen om våra förvaltare

Vi lever i en föränderlig värld och då tror vi inte att en enskild förvaltare är bäst hela tiden. Därför har SPK valt att aktivt välja förvaltare bland världens bästa för att tillgodose våra investeringsbehov. Investeringsstrategi, riskkontroll och aktiv uppföljning sköts givetvis internt här på SPK. Men ofta får vi frågor om vilka förvaltare vi valt. Nu har vi lagt upp en sida där alla kan se vilka förvaltare vi valt och en liten kommentar till varje förvaltare. Titta under kapitalförvaltning eller klicka Läs mer på bilden Våra förvaltare till höger.

Nyckeltal mars 2017

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

4,7%

0,9%

127%

7,3

image

Årets attitydundersökning visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val