SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2023-02-20
Pensionsbesked 2023

Inom kort startar våra utskick av de årliga pensionsbeskeden. Har du digital brevlåda via Kivra levereras beskedet dit annars kommer det via B-post. Du kan enkelt styra hur du vill ha dina brev från SPK via ”Logga in privatperson” överst på sidan och där anger du om pos...

2023-01-24
Ny riktålder för uttag av pension i Sverige

Riktåldern för när du kan plocka ut din allmänna pension ändras från 2026 men redan nu från 2023 höjs pensionsåldern från 65 till 66 år för när man tidigast kan ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndighet...

2022-12-14
Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2023

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 10,84 % under 2023. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 10,84 %. Har du anmält extra skatteavdrag p...

2022-10-27
Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 3%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 4% till 3% fr o m 1 november. Sänkningen avser SPK Individuell.