SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2022-10-27
Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 3%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 4% till 3% fr o m 1 november. Sänkningen avser SPK Individuell.

2022-06-09
Slopat kapitalkrav för pensionsrisk för tjänstepensioner som tryggas i SPK

Finansinspektionen har nu fastställt sin nya metod för att kapitaltäcka pensionsrisk i banker (FI dnr 22-962). Enligt denna behöver banken inte längre beräkna något kapitalkrav för pensionsrisk för de tjänstepensionsåtaganden som tryggas i SPK. Orsaken är att SPK redan ...

2022-06-01
Fler inloggningsmetoder och mobilanpassad Individwebb

Nu finns möjligheten att även logga in med BankID på fil via vår Individwebb och du kan även använda dig av QR kod för säkrare inloggning. Individwebben har även fått en mobilanpassad design för en bättre upplevelse för dig som försäkrad.

2022-05-25
Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 4%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 6% till 4% fr o m 1 juni. Sänkningen avser SPK Individuell.