SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2017-09-11

SPK förstärker ytterligare för framtida rapportering

Idag välkomnar vi Katja Olatova till SPK. Hon kommer att arbeta som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling tätt tillsammans med både riskcontroller och den operativa aktuarien. Hon rapporterar till COO. Katja kommer närmast från FCG där hon arbetat som Associate med inriktning mot finansbranschen. Dessförinnan har hon en bakgrund från försäkringsbranschen som redovisningscontroller hos Länsförsäkringar och Movestic. Katja är civilekonom inom företagsekonomi och fortbildat sig inom IFRS och försäkringsrörelserätt.

2017-06-28

SPK söker systemaktuarie

SPK söker en modern systemaktuarie, med särskilt fokus på interaktion mellan den aktuariella och den systemtekniska kompetensen. För att läsa mer om jobbet och ansöka klicka på "Läs mer"

2017-05-04

SPK förstärker för framtida riskrapportering

SPK är glada över att ha anställt Otto Lundberg till den nya tjänsten Risk Controller inom SPK. Branschen och SPK står inför utmanande förändringar inom myndighetsrapportering och kravet på vår inhämtning av riskcontroll från våra partners ökar i samma takt. Vi vill gärna stå i framkant när vi ser behovet av riskrapportering och anställer därmed ytterligare en controller inom rapportering och denna gång med inriktning på risk.

2017-04-27

Artikel om SPKs ökade transparens

Läs artikeln "SPK takes external manager openness to the next level". Nordic Fund Selection Journal har intervjuat Stefan Ros, SPKs finanschef.

Nyckeltal september 2017

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

3%

2,5%

130%

7,9

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar