SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2022-01-19
Insättningsbesked 2022 och kontrolluppgifter 2021

För dig med konto i Swedbank/Sparbankerna samt Nordea kommer våra utskick digitalt i internetbanken om du tidigare anmält detta via din bank. Om du däremot inte har anmält din e-postadress skickas insättningsbeskeden via post. Kontrollera gärna dina inställningar i inte...

2021-12-16
Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2022-01-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 8 pbb till 10 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 40 250 kr/månad istället för 32 200 kr/månad. Till följd...

2021-12-16
Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2022

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 2,51% under 2022. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 2,51%. Har du anmält extra skatteavdrag till ...

2021-12-16
Fakturering senareläggs en dag

På grund gårdagens sena beslut angående höjt tak i sjukförsäkringen och dagens meddelande från BAO hur detta ska hanteras i BTP-avtalet, behöver vi justera sjukparametrarna enligt de nya förutsättningarna per 2022-01-01. Utskicket av fakturorna förväntas därför bli förs...